Aktualności

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 113

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji, a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.

Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:

1.      Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.

2.      Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.

3.      W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym, zarządzam, że we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.

4.      Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

5.      Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.

6.      Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.

7.      Zalecam, aby w kościołach – bez udziału wiernych – osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym czasie i  w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.

8.      Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania. Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię.

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 209/2020

Siedlce, dnia 14 marca 2020 r.

Dodano: 14 Marzec 2020
Parafia kolegiacka w Garwolinie informuje:

W związku z sytuacją epidemiologiczną na Mszy św. może być maksymalnie 50 osób. Msze św. w niedzielę sprawowane będą w następującym porządku:

6.30; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 16.00; 17.00; 18.00.

Gorzkie Żale są odwołane. Zachęcamy do prywatnego odprawiania Gorzkich Żali w domach.

W tygodniu prosimy, by na Mszę św. przychodziły tylko osoby, które zamówiły Mszę św. i najbliżsi.

Wejście na Mszę św. będzie tylko przez zakrystię. Będziemy wpuszczać tylko 45 osób.

Dodano: 13 Marzec 2020
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w związku z epidemią koronawirusa

Mając na uwadze sytuację zagrożenia epidemią koronawirusa, w oparciu o Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., niniejszym zarządzam na terenie Diecezji Siedleckiej:

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a.   osobom w podeszłym wieku,

b.   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.   dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d.  osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej
i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje
Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

2. W czasie liturgii – do dnia 29 marca br. – należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,

c.  znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głową, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f.  na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią – w miarę swoich możliwości – nawiedzali kościoły na modlitwę osobistą. W związku z tym polecam duszpasterzom:

a.  aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Ponadto postanawiam, że do dnia 29 marca br.:

a. zawieszone zostają wszystkie pielgrzymki, w tym maturzystów na Jasną Górę, oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie,

b. zostają odwołane rekolekcje parafialne, z jednoczesną sugestią dla Księży Proboszczów, aby
w tym czasie zorganizowali całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi dla chętnych. Przypominam, że czas wypełnienia obowiązku spowiedzi
i Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego,

c. zostają odwołane również rekolekcje zamknięte dla różnych grup, kursy dla narzeczonych, spotkania wszystkich grup parafialnych i ponadparafialnych, szczególnie z udziałem dzieci
i młodzieży,

d. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania w terminach, które były ustalone przed Świętami  Wielkanocnymi, przeniesione zostają na czas późniejszy,

e. odwołane zostają także – od niedzieli 15 marca br. do Świąt Wielkanocnych – misje ewangelizacyjne w parafiach naszej diecezji, a także zaplanowane wizytacje kanoniczne.

5. Zarządzam – zgodnie z Tradycją Kościoła – aby w całej diecezji po każdej Mszy św. śpiewać Suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” o wygaśnięcie epidemii.

6. W zależności od ewentualnych kolejnych decyzji Konferencji Episkopatu Polski oraz władz świeckich, będą podejmowane dalsze decyzje.

Proszę wszystkich Diecezjan o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi
np. poprzez pomoc w zakupach. Proszę również o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 207/2020

Siedlce, dnia 12 marca 2020 r.

Dodano: 12 Marzec 2020

UWAGA !!!

SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

15.03. ODWOŁANE

SPOTKANIE DLA NARZECZONYCH 15.03. ODWOŁANE

Dodano: 12 Marzec 2020
2 Niedziela WP
Parafia Honorata - 2 Niedziela WP
  1. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitw w intencji misji i misjonarzy. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na dzieło pomocy misjom Ad Gentes.
Dodano: 08 Marzec 2020
Msza św. za Żołnierzy Niezłomnych

1 marca 2020 roku w garwolińskiej kolegiacie została odprawiona Msza św. w intencji żołnierzy niezłomnych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Stanisław Szymuś. Organizatorami obchodów powiatowych byli poseł Grzegorz Woźniak, starosta Mirosław Walicki, wicestarosta Iwona Kurowska, radny sejmiku Krzysztof Żochowski, przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Trzaskowski. Dziękujemy wszystkim pocztom sztandarowym: policji, wojsku, straży pożarnej, kombatantom, szkołom i obecnym gościom za wspólną modlitwę. Po Mszy św. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie wystąpili z akademią okolicznościową „Cześć ich pamięci Żołnierze Wyklęci”.

 

Dodano: 07 Marzec 2020
1 Niedziela Wielkiego Postu
  1. Dziś I niedziela miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.00.
Dodano: 01 Marzec 2020
Spotkanie dla uczniów klas siódmych
W niedzielę 1 marca Msza św. o 8.00 dla uczniów klas siódmych, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w kościele. 
Dodano: 28 Luty 2020
7 Niedziela zwykła
  1. Dziś zbiórka do puszek na operację Kacpra Boruty. Kacper jest 16 miesięcznym chłopcem, z bardzo rzadką chorobą genetyczną, w przebiegu której następuje stopniowy zanik mięśni. Koszt leczenia dziecka w Stanach Zjednoczonych wynosi 9 mln zł.
Dodano: 25 Luty 2020
Szczęśliwe relacje w małżeństwie i rodzinie

W niedzielę 9 lutego w auli Katolickiego Liceum im. Cypriana Kamila Norwida gościliśmy państwa Jadwigę i Jacka Pulikowskich z wykładem „Szczęśliwe relacje w małżeństwie i rodzinie”. Goście spotkali się z ciepłym przyjęciem i dobrą atmosferą. Serdecznie dziękujemy panu Jackowi za fachowość, serdeczność i ojcowskie podejście do tematu. Bardzo serdecznie dziękujemy dyrekcji Katolickiego Liceum za udostępnienie auli oraz Organizatorom spotkania: Stowarzyszeniu Rodzina Rodzinie , Wojownikom Maryi i Wspólnocie Kościoła Domowego za pomysł, organizację i współpracę.   

 

Dodano: 12 Luty 2020

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 113

Odwiedzin: 124185