Duszpasterze

 
DUSZPASTERZE OBECNIE POSŁUGUJĄCY W PARAFII:
 
Proboszcz:
ks. Stanisław Szymuś w parafii od 2019r.
tel. 25/ 682-39-41
 
Wikariusze:
ks. Krzysztof Banasiuk, w parafii od 2017 r. 
ks. Andrzej Danieluk, w parafii od 2017 r. 
ks. Michał Wawerski, w parafii od 2019 r. 
 
 
Kapłani pomagający w Parafii:
ks. Prałat Ryszard Andruszczak, emeryt rezydent, w parafii od 2008 r. 
ks. dr hab. Dariusz Lipiec - profesor KUL
ks. Karol Nasiłowski - prefekt KLO
ks. Paweł Bielecki - student KUL
ks. kan. Mieczysław Mikulski - emeryt
 

 

 

Odwiedzin: 131517