Duszpasterze

 
DUSZPASTERZE OBECNIE POSŁUGUJĄCY W PARAFII:
 
Proboszcz:
ks. Stanisław Szymuś w parafii od 2019r.
 
Wikariusze:
ks. Krzysztof Banasiuk, w parafii od 2017 r. 
ks. Michał Buczyński, w parafii od 2021 r. 
ks. Michał Celej, w parafii od 2021 r. 
 
 
Kapłani pomagający w Parafii:
ks. Prałat Ryszard Andruszczak, emeryt rezydent, w parafii od 2008 r. 
ks. prof. Dariusz Lipiec - profesor KUL
ks. Paweł Bielecki - student KUL
ks. kan. Mieczysław Mikulski - emeryt
 

 

 

Odwiedzin: 137787