Chrzest

 

TERMINY KATECHEZ CHRZCIELNYCH

w roku 2019.

WRZESIEŃ  2019:

05 września (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
12 września (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II

19 września (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
26 września (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu - 5 i 19 września - (czwartek) godz. 20.00 
chrzest św. - 08 i 22 września - (niedziela) godz. 12.00

 

PAŹDZIERNIK  2019:
03 października (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
10 października (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II
17 października (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
24 października (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu -10 i 24 października- (czwartek) godz. 20.00 
chrzest św. - 13 i 27 października - (niedziela) godz. 12.00

 

LISTOPAD  2019:
07 listopada  (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I

14 listopada (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II

21 listopada (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
28 listopada (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV
spisanie aktów chrztu - 7 i 21  listopada - (czwartek) godz. 20.00 
chrzest św. - 10 i 24 listopada - (niedziela) godz. 12.00

 

GRUDZIEŃ   2019:
05 grudnia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
12 grudnia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II

19 grudnia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III i IV
spisanie aktów chrztu - 19 grudnia - (czwartek) godz. 20.00 
chrzest św. 26 grudnia- (czwartek) godz. 12.00

 

 

 

Informacja dla rodziców i chrzestnych

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii z wielką radością i w sposób uroczysty,
w II i IV niedzielę miesiąca na głównej Mszy św. o godz. 12.00.

Do Sakramentu chrztu św. rodzice i chrzestni powinni się odpowiednio przygotować.

W tym celu organizowany jest cykl katechez dla rodziców i chrzestnych.

Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa rodzice i chrzestni
mają obowiązek uczestniczyć w 4 katechezach chrzcielnych.

Katechezy odbywają się w naszej parafii
w każdy I, II, III i IV czwartek miesiąca o godz. 19.00

(z wyjątkiem wakacji: lipiec i sierpień).

*************************************************************************************

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO CHRZTU ŚW. do pobrania poniżej:

 


 

*************************************************************************************

 Podstawowe informacje związane z udzielaniem
sakramentu chrztu świętego:


  1. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.
  2. Zasadą ogólną jest, że chrztu dzieciom udziela parafia faktycznego miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie (co wiemy z doświadczenia, że często jest fikcją), ale o faktyczne zamieszkanie. Jest dobrym zwyczajem zgłoszenie się nowo przybyłych rodzin do kancelarii parafialnej, aby dać znać o swojej obecności w parafii. Można to także uczynić w trakcie odwiedzin duszpasterskich, czyli kolędy. Pamiętajmy, że jeżeli np. ktoś mieszka w Warszawie, a tylko na weekend przyjeżdża do rodziców do Garwolina - to miejscem faktycznego zamieszkania jest parafia warszawska i z tamtej parafii należy pobierać wszelkiego typu zaświadczenia.
  3. Jeśli planujemy chrzest dziecka, to zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w katechezach chrzcielnych. Katechezy w naszej parafii odbywają się w każdy I, II, III i IV czwartek miesiąca o godz. 19.00 w auli Katolickiego Liceum (z wyjątkiem wakacji).
  4. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK 868 § 1,2).
  5. Warto wiedzieć, że również w przypadku gdy rodzice, nie mając przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, nie czynią tego, pozostając z własnej woli w wolnym związku, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odłożenia chrztu ich dziecka (zob. kan. 868 § 1,2). 
  6. Do funkcji rodziców chrzestnych mogą być powołane osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące i praktykujące czyli prowadzą życie zgodne z wiarą, wysłuchały katechez chrzcielnych i przedstawiły zaświadczenie wydane przez parafię faktycznego miejsca zamieszkania.
  7. Nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka: osoby niepraktykujące; osoby, żyjące w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego), młodzież  nieuczęszczającą na katechizację.

 

Odwiedzin: 114173