Pogrzeb katolicki

 

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy,
pogrzeb
można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.
Można zadzwonić do ks. Dyżurnego
i umówic się na spotkanie pod nr
tel. 730 632 632


Obrzędy pogrzebu zaliczane są do sakramentaliów, a nie sakramentów.  Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.

Podczas wizyty w kancelarii parafialnej rodzina zmarłego ustala i przedstawia:
► godzinę i dzień pogrzebu bliskiej im osoby;

akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub innego kapłana udzielającego sakramentów);
 
Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę (pozwolenie) na pogrzeb w innej parafii.

Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

Odwiedzin: 137786