Akcja katolicka

 
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, pragną realizować zadania apostolskie wynikające z chrześcijańskiego powołania. Jesteśmy odpowiedzią na głos Ojca Świętego Jana Pawła II: "Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła"
 
 
Cel Akcji Katolickiej: Pogłębianie formacji chrześcijańskiej, czyli dążenie do jak najpełniejszego poznania prawd wiary ich rozumienie i realizowanie w codziennym życiu. Współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła.

Jesteśmy aktywnymi chrześcijanami
  • Pogłębiamy swoje życie religijne
  • Zajmujemy stanowisko w sprawach publicznych
  • Reagujemy na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej
  • Prowadzimy działalność charytatywną
  • Współdziałamy przy tworzeniu oprawy liturgicznej podczas Mszy św.
  • Współpracujemy z księżmi parafialnymi w organizowaniu kształcenia i pogłębiania wiedzy religijnej parafian
  • Uczestniczymy aktywnie w całym życiu rodziny parafialnej
  • Organizujemy pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje dla członków i sympatyków

Patronami Akcji Katolickiej w Diecezji Siedleckiej są błogosławieni Męczennicy z Pratulina.

Akcja Katolicka w Polsce została reaktywowana dekretem Episkopatu Polski z dnia 02.05.1996r. W Diecezji Siedleckiej została powołana dekretem Biskupa Jana Mazura 26.09.1996r. Parafialny oddział Akcji Katolickiej został powołany 18.03.1998r. z inicjatywy księdza Proboszcza Stanisława Maksymowicza, który do śmierci był jej asystentem parafialnym.

Obecnie opiekę nad Parafialnym Oddziałem sprawuje ks. dr hab. Dariusz Lipiec. Obecnie Akcja Katolicka zrzesza 35 członków i sympatyków.

 

Pracą Parafialnego Oddziału AK kieruje zarząd w składzie:
Józef Piesio - prezes
Eugenia Gawryś - vice prezes
Mieczysław Chodak - skarbnik
Barbara Borkowska - sekretarz
Stanisława Mucha
Krystyna Kowalska

Kontakt:
Józef Piesio - 25 682 45 76
jozef.piesio@gmail.com

Strona Diecezjalna Akcji Katolickiej

www.diaksiedlce.pl


Strona główna Akcji Katolickiej

www.ak.org.pl


Odwiedzin: 137786