Liturgiczna Służba Ołtarza

W zdrowym ciele- zdrowy duch! Rozgrywki halowe ministrantów z naszej parafii z ministrantami z Sobień Jezior.

 

Troska o pamięć historii to jeden z fundamentów wychowania. Grupa naszych ministrantów pod opieką ks. Krzysztofa porządkowała zapomniane groby na garwolińskim cmentarzu. Jak widać, nie tylko służba przy ołtarzu, ale także praca fizyczna staje się realizacją przykazania miłości do Boga i ludzi.

 

Korzystając z dobrej pogody wrześniowej, zorganizowaliśmy sobotni rajd rowerowy ministrantów Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Chwilę po godzinie 9.00, pod eskortą dwóch umundurowanych policjantów na motorach, opuściliśmy teren plebanii i rozpoczęliśmy naszą podróż. Po dotarciu do celu, poznaniu historii sanktuarium w Górkach oraz ojców Michalitów, przygotowaliśmy ognisko. Dzięki wspólnej pracy, mogliśmy spożyć posiłek. Wyjazd możemy zaliczyć do udanych.

W naszej parafii od września 2012 r.
za formację i przygotowanie ministrantów
odpowiada ks. Wojciech Sobieszek.


    

GRAFIK DYŻURÓW DO POBRANIA:

Dyżur tygodniowy
Dyżur niedzielny

 
- Postanowiłem od roku 2013 ministrantów podzielić na odpowiednie grupy wiekowe.
I tak oddzielne zbiórki mają kandydaci na ministrantów,
oddzielne ministranci ze Szkoły Podstawowej,
oddzielnie ministranci z Gimnazjum
– mówi Ks. Wojciech.

Kandydaci noszą szarfę założoną na lewe ramię, a spotkania odbywają się w poniedziałki, pół godziny przed Mszą wieczorową, kandydatów zapraszamy: listopad: 18 i 25; grudzień: 2, 16 i 17 – ustanowienie nowych ministrantów planujemy na niedzielę 22 grudnia.

Ministranci ze Szkoły Podstawowej na liturgii służą w komży i pelerynce odpowiedniego koloru do roku liturgicznego, zbiórki odbywają się w 1 i 3 wtorek miesiąca po Mszy św. wieczorowej, czyli ok. 18.15. Zapraszamy na zbiórki: 19 listopada, 3 i 17 grudnia, 7 i 21 stycznia, 4 lutego.

Ministranci z Gimnazjum: alba koloru czerwonego oraz komża, oto ich strój. Zbiórki w 2 i 4 środę miesiąca po Mszy św. wieczorowej. Zapraszamy: 27 listopada, 11 grudnia, 8 i 22 stycznia.

Ministranci z Liceum i starsi zapraszani są w na zbiórki w ostatni wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Ich ubiór stanowi alba lektorska.

Oprócz tego ministrantów w poniedziałki zapraszam na piłkę halową od godz. 18.00 do godz. 19.00 gramy na hali przy Publicznym Gimnazjum nr 1. W ostatni poniedziałek miesiąca zapraszam ministrantów z podstawówki, na pozostałe spotkania zapraszam ministrantów z Gimnazjum.

 


 


MINISTRANT – (łac. ministrare – służyć).
Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

  1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.
     
  2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.
     
  3. Ministrant powinien SAM BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że uczestniczyć w liturgii nie znaczy, tak jak w kinie albo przed telewizorem, tylko słuchać czy oglądać. Uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

     


MODLITWA MINISTRANTA PRZED SŁUŻBĄ PRZY OŁTARZU
Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela
młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen.

MODLITWA MINISTRANTA PO SŁUŻENIU
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw,
bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

 

Odwiedzin: 97884