Ruch Światło-Życie

 

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Oaza gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła - parafii, dekanatów, diecezji.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ- ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) - greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Ruch Światło-Życie gromadzi się  na chwałę Bożą w Parafii Przemienienia Pańskiego od 39 lat. Jesteśmy ludźmi, których połączyła miłość do Jezusa, naszego osobistego Pana i Zbawiciela. Nasza wspólnota dzieli się na grupy, na ową grupę składa się animator, który przewodniczy i uczestnicy, którzy są odpowiednio od wieku przydzielani danemu etapowi formacji.  Na spotkaniach dzielimy  się swoim życiem, rozmawiamy na tematy wiary, a także dyskutujemy . Taka forma spotkań w niewielkich grupach o stałym składzie pozwala na osobiste doświadczenie wspólnoty i zawiązanie przyjaźni. Siły zbieramy na Eucharystiach „ oazowych”, które odbywają się w piątki o 17.30. Staramy się uczestniczyć w nich, a także przygotowywać ich oprawy poprzez służbę liturgiczną, przygotowanie darów ofiarnych, modlitwy powszechnej oraz komentarzy objaśniających różne części liturgii. Także schola śpiewająca na tej Mszy składa się w znacznej mierze z członków naszego Ruchu (choć nie tylko). Oprócz tego okazyjnie prowadzimy spotkania o charakterze modlitewnym - dla wspólnoty bądź dla wszystkich parafian.  Ukoronowaniem formacji w ciągu roku jest oaza wakacyjna, która jest ważnym elementem dla każdego moderatora, animatora i uczestnika.

 

 DOMOWY KOŚĆIÓŁ

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame. Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

    Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

    Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie
    służą następujące elementy formacyjne — zobowiązania (dary, szanse):

 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

W skład kręgu tworzącego Domowy Kościół w naszej Parafii wchodzi 6 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

Jeżeli chcecie: umacniać swoją wiarę, pielęgnować i pogłębiać miłość małżeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów, nawiązać głębszy kontakt z dziećmi, doświadczyć życia we wspólnocie - to zapraszamy na comiesięczne spotkania kręgu i oazy wakacyjne!

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji
o Domowym Kościele prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z:

 • ks. Andrzejem Danielukiem tel. 25 682 39 40,
 • Hubertem i Pauliną Zadrożnymi –
  parą rejonową Domowego Kościoła

 

 

 

 

Odwiedzin: 137786