Wspólnota Krwi Chrystusa


Trochę historii...

Wspólnota Krwi Chrystusa (w skrócie WKC) jest stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i na podstawie przepisów własnego Statutu i Regulaminu. W naszej Parafii została zawiązania  w 2001 roku za zgodą ówczesnego proboszcza księdza dziekana Stanisława Maksymowicza.
Zadaniem członków Wspólnoty, które nazywamy charyzmatem Krwi Chrystusa, jest forma głoszenia Ewangelii poprzez swoje zachowanie w dobrych i trudnych chwilach życia. Towarzyszy temu:
- rozważanie Pisma Świętego,
- wybór Słowa Życie, które ma wielką moc, ponieważ jest w nim sam Bóg,
- wymiana doświadczeń z życia tym Słowem.
Po to rozważamy Pismo Św. i wybieramy Słowo Życia, aby w trudnych momentach naszego życia pomagało nam przechodzić przez te doświadczenia i razem z Chrystusem Zmartwychwstałym - zwyciężać. W centrum duchowości Wspólnoty Krwi Chrystusa znajduje się Tajemnica Paschalna: doświadczenia i trudności jakie przynosi życie to wejście w mękę Pana Jezusa, przejście z Chrystusem przez trudne doświadczenia, kiedy umierają nasze pomysły na życie, a pozwalamy Chrystusowi kierować naszym życiem to śmierć Chrystusa, zaufanie Jezusowi, radość i zwycięstwo to Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację w duchowości Krwi Chrystusa, która odbywa się na skupieniach i rekolekcjach w Domu Misyjnym, prowadzonym przez Misjonarzy Krwi Chrystusa, w Ożarowie Mazowieckim.
W nasze Parafii staramy się rozpowszechniać kult Krwi Chrystusa na comiesięcznych Adoracjach Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich chętnych do uwielbiania Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w każdy I-szy czwartek miesiąca po wieczorowej mszy św.
Zapraszamy również tych, którzy chcieliby się włączyć we wspólnotę modlitwy na nasze spotkania.
Kontakt:
Animatorka parafialna - tel: 885 613 493
II animatorka               - tel: 698 972 794
Opiekun Wspólnoty - Ks. Michał Wawerski
Strona Główna Wspólnoty Krwi Chrystusa : www.cpps. pl

 
 

 

Odwiedzin: 137786