Kontakt z parafią

ADRES PARAFII:

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Staszica 11, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie,


W pilnych sprawach tel. do
ks. dyżurnego
   730 632 632
 
e-mail: przemienienie@parafiagarwolin.pl
konto: 
PEKAO SA I O. w Garwolinie
14 1240 2728 1111 0000 3990 0717
Proboszcz:
ks. Stanisław Szymuś w parafii od 2019r. tel. 25 682 39 41
Wikariusze:
ks. Krzysztof Banasiuk, w parafii od 2017 r. 
ks. Michał Wawerski, w parafii od 2019 r. 
tel. 25 682 39 44
ks. Andrzej Danieluk, w parafii od 2017 r. 
tel. 25 682 39 40
ks. Artur Pióro, w parafii od 2014 r.
tel. 25 684 37 58
KAPŁANI POMAGAJĄCY W PARAFII:
ks. Prałat Ryszard Andruszczak emeryt w parafii od 2008 r. 

ks. dr hab. Dariusz Lipiec - profesor KUL

ks. Artur Zbański, od 2016 r. prefekt w KLO im. C.K. Norwida

PRACOWNICY KOŚCIELNI:


Organista: p.Lucjan Banowski
Wydawaniem odpisów aktów udzielonych sakramentów zajmuje się Organista.

Kościelny: p. Robert Dębowski


 
Biuro parafialnego cmentarza grzebalnego
tel. 503 120 423
e-mail: cmentarz@parafiagarwolin.pl

Dekanalny doradca życia małżeńskiego:
p. Edyta Piotrowska, tel. 660 668 185

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP:
ul. Wolna 4,

tel. 25 682 24 01

 

Odwiedzin: 122121