Kontakt z parafią

ADRES PARAFII:

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Staszica 11, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie,


W pilnych sprawach tel. do
ks. dyżurnego
   730 632 632
 
e-mail: przemienienie@parafiagarwolin.pl
konto: 
BS Garwolin
97 9210 0008 0004 5913 2000 0010
Proboszcz:
ks. Prałat Ryszard Andruszczak,
w parafii od 2008 r. 
tel. 25 682 39 41
Wikariusze:
ks. Krzysztof Banasiuk, w parafii od 2017 r. 
ks. Grzegorz Gładysz, w parafii od 2013 r. 
tel. 25 682 39 44, e-mail: xgrzegorz22@o2.pl
ks. Andrzej Danieluk, w parafii od 2017 r. 
tel. 25 682 39 40
ks. Artur Pióro, w parafii od 2014 r.
tel. 25 684 37 58
KAPŁANI POMAGAJĄCY W PARAFII:

ks. dr hab. Dariusz Lipiec - profesor KUL
ks. Piotr  Mazurek, od 2016 r. prefekt ZS im. Marszałka J. Piłusudskiego

ks. Artur Zbański, od 2016 r. prefekt w KLO im. C.K. Norwida

PRACOWNICY KOŚCIELNI:


Organista: p.Lucjan Banowski
Wydawaniem odpisów aktów udzielonych sakramentów zajmuje się Organista.

Kościelny: p. Aleksander Laskowski


 
Biuro parafialnego cmentarza grzebalnego
tel. 503 120 423
e-mail: cmentarz@parafiagarwolin.pl

Dekanalny doradca życia małżeńskiego:
p. Edyta Piotrowska, tel. 660 668 185

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP:
ul. Wolna 4,

tel. 25 682 24 01

 

Odwiedzin: 104349