Kapituła garwolińska

 

20 kwietnia 2011 roku ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski
nadał kościołowi Przemienienia Pańskiego w Garwolinie tytuł KOLEGIATY
i powołał przy niej KAPITUŁĘ KOLEGIACKĄ oraz KONWENT  „LUX CHRISTI”.

Celem i zadaniem zarówno Kapituły jak i Konwentu
jest wspomaganie biskupa diecezjalnego
w jego działaniach na polu krzewienia nauki chrześcijańskiej.

6 sierpnia 2011 r.
Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski dokonał
uroczystej instalacji kanoników w kapitule garwolińskiej

Jako członkowie kapituły zostali powołani:
Prepozyt: ks. prałat Ryszard Andruszczak
ks. prałat Sławomir Żarski ( kanonik gremialny)
ks. kanonik Stanisław Bieńko ( kanonik gremialny)
ks. prałat Henryk Bujnik (kanonik honorowy) - 
14.06.2013
ks. Andrzej Banasiuk (kanonik honorowy)
ks. Jan Madej (kanonik honorowy)
ks. Marek Skwierczyński (kanonik honorowy)


 

 

KAPITUŁA KOLEGIACKA GARWOLIŃSKA

KANONICY GREMIALNI
ks. mgr Ryszard Andruszczak (2011) - prepozyt
ks. mgr Stanisław Bieńko (2011)
ks. mgr Sławomir Żarski (2011)
ks. dr Andrzej Oworuszko (2012)
ks. mgr lic. Paweł Wiatrak (2012)
ks. mgr Jerzy Przychodzeń (2013)
ks. dr. hab. Andrzej Kiciński (2015)
ks. mgr Andrzej Banasiuk (2020)
ks. mgr. lic. Jacek Świątek  (2021)
ks. mgr lic. Krzysztof Samsel  (2021)


KANONICY HONOROWI

ks. mgr lic. Jan Madej (2011)
ks. dr Marek Skwierczyński (2011)
ks. mgr Sławomir Żarski (2011)
ks. Stanisław Małek (2012)
Ks. Leszek Paszkiewicz (2012)
ks. Stanisław Marczuk (2014)
ks. Eugeniusz Pepa (2015)
ks. dr Jacek Golbiak (2016)
ks. dr Paweł Kindracki (2016)
ks. prof. Dariusz lipiec (2016)
ks. mgr Janusz Sałaj (2017)
ks. Andrzej Kania ( 2018)
ks. Romuald Pawluczuk (2018)
ks. dr Jarosław Kisieliński (2018)
ks. dr Jacek Szostakiewicz (2018)
ks. Zbigniew Daniluk (2019)
ks. Jerzy Janowski (2020) 
ks. dr Piotr Pielak (2021)
ks. dr Jacek Mucha (2021)

 


 

 

 

Odwiedzin: 135653