Konwent Lux Christi


20 kwietnia 2011 roku ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski
nadał kościołowi Przemienienia Pańskiego w Garwolinie tytuł KOLEGIATY
i powołał przy niej KAPITUŁĘ KOLEGIACKĄ oraz KONWENT  „LUX CHRISTI”.
Celem i zadaniem zarówno Kapituły jak i Konwentu jest
wspomaganie Bpa w jego działaniach na polu krzewienia nauki chrześcijańskiej.
 

Cele specyficzne Konwentu „Lux Christi” to:

działalność na rzecz edukacji i wychowania w duchu Ewangelii.;
propagowanie nauki społecznej Kościoła;
troska o kultywowanie tradycji patriotycznej i różne działania podejmowane
    w celu promowania i obrony chrześcijańskiego oblicza Europy;

działanie ukierunkowane na rzecz zachowania wolności Kościoła
    w wyznawaniu wiary w życiu publicznym;

wspieranie inicjatyw apostolskich Kościoła.


W skład konwentu osób świeckich „Lux Christi” wchodzą:
Małgorzata Małachowska - dyrektor KLO w Garwolinie,
Robert Kużbida - nauczyciel historii w KLO w Garwolinie,
Robert Kowaluk - prawnik,
Anna Żochowska - lekarz,
Aneta Sobierajska - katecheta,
Jolanta Lubuska - wicedyrektor KLO w Siedlcach.

 ******************************************************************************************

Kapituła Kolegiacka przy parafii Przemienienia Pańskiego
w Garwolinie wraz z Konwentem Lux Christi
zaprasza kapłanów, osoby życia konsekrowanego,
katechetów, nauczycieli na drugie sympozjum
z cyklu „Lux Christi”
SÓL ZIEMI, ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA
„POSŁANNICTWO KATOLIKÓW ŚWIECKICH W PARAFII”

 Sala kina Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1
18 października 2014 r.

Program:
10.00 -  Przywitanie przybyłych gości – ks. Prałat Ryszard Andruszczak,
             prepozyt Kolegiaty Garwolińskiej, dziekan dekanatu garwolińskiego
10.10 -  Słowo wprowadzenia – Bp Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki
10.15 -  Wykład wprowadzający – ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
10.45 -  Posłannictwo nauczyciela w szkole i parafii – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
11.15 -  Dyskusja
11.35 - Przerwa na kawę
12.00 -  Parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas jako miejsce zaangażowania laikatu -
            ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
12.30 -  Dyskusja
12.50 - Podsumowanie Sympozjum – ks. dr Paweł Kindracki,
           wicedyrektor Wydziału Nauczania Kurii diecezjalnej w Siedlcach

Wspólna agapa w auli im. Ks. Stanisława Maksymowicza
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.
 
Nauczycie oraz katecheci będą mogli otrzymać
zaświadczenie o wzięciu udziału w Sympozjum.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

 *********************************************************************************

I sympozjum pt.: „Światło Chrystusa oświecające dzieje ludzi”
odbyło się 28.09.2013 r. w Garwolinie


 

Odwiedzin: 137786