Triduum Paschalne 2017 - Wielki Czwartek

Rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Stanowi ono centrum roku liturgicznego. Jest jedną uroczystością, która trwa trzy doby. Treścią tej uroczystości jest Tajemnica Paschalna Chrystusa, tzn. całość wydarzeń, które wcielony Syn Boży podjął dla naszego zbawienia.

Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył Proboszcz ks. prałat Ryszard, a Słowo Boże wygłosił ks. Wiesław. Po Komunii św. przedstawiciele parafii złożyli życzenia dla kapłanów. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy przechowania.
Wielki Czwartek. Ostatnia Wieczerza- podczas, której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa. Dziś w szczególny sposób pragniemy podziękować za dar Kapłaństwa. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał cztery filary kapłaństwa:

  • Powołanie jako dialog między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada.
  • Eucharystia podczas której kapłan najpełniej wypełnia swe posłannictwo.
  • Służba- być jak dobry pasterz, nie zważając na trudności i konieczność ofiary.
  • Modlitwa i powołanie do świętości- Kapłan obcujący nieustannie ze świętością Boga wezwany jest, aby stać się świętym.

Czcigodni Księża, dziękujemy, że odpowiedzieliście na zawołanie Chrystusa: „Pójdź za mną”. Dziękujemy, że dzięki Wam możemy codziennie pogłębiać naszą wiarę, dziękujemy za msze święte, za udzielone sakramenty, za słowa nauki i modlitwę, za każde słowo, które przybliża nas do Chrystusa. Dziękujemy za waszą codzienną troskę, życzliwość, otwartość, zrozumienie. Drodzy Kapłani życzymy Wam, byście zawsze trwali wiernie przy Chrystusie, niech Dobry Jezus umacnia Was swoją łaską, daje siły i zdrowie w Waszej codziennej duszpasterskiej posłudze. Niech Powierzona Wam przez Chrystusa wraz z władzą kapłańską szczególna troska o zbawienie drugich, o prawdę, miłość i świętość całego Ludu Bożego, o duchową jedność Kościoła, realizuje się na różnych drogach, nawet tych najtrudniejszych.  Oprócz tych symbolicznych kwiatów przyjmijcie zapewnienie o naszej modlitwie. Szczęść Boże.

 

<<< Powrót
Dodano: 13 Kwiecień 2017
Gimnazjum NR 6 - Triduum Paschalne 2017 - Wielki Czwartek
Odwiedzin: 135690