WZN

 Pokazują świat, w którym można lepiej żyć bez narkotyków, alkoholu, przemocy, pornografii, itp. Znają problemy, które dotykają dzisiejszą młodzież, ponieważ jeszcze kilka lat temu byli w nie uwikłani. Jak mówią o sobie: „Niestety mieliśmy okazję poznać destrukcyjny wpływ zagrożeń ze świata w którym chcieliśmy żyć bez zasad, a w imię źle pojmowanej wolności staliśmy się zakładnikami naszych negatywnych przywiązań”. Dzięki łasce Pana Boga zostali wyrwani z niewoli grzechu. Dziś są autentycznymi świadkami mocy Bożej, która objawia się w życiu człowieka. Dziękujemy za piękne świadectwo ubogacone twórczością muzyczną.

Więcej zdjęć kliknij tu

<<< Powrót
Dodano: 23 Wrzesień 2018
Gimnazjum NR 6 - WZN
Odwiedzin: 112623