INFORMACJE  ZARZĄDU  CMENTARZA  W GARWOLINIE:

  • Ponawiamy po raz kolejny prośbę o nie wyrzucanie śmieci domowych do pojemników na cmentarzu.
  • Prosimy bardzo serdecznie o segregację śmieci na cmentarzu!!!
  •  Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
  • Przypominamy, że za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona. Prosimy, aby każdy przy swoim grobie zadbał o prządek.
  • Wszelkie prace przy pomniku (np. położenie kostki, ustawienie ławki) powinny być uzgodnione z kancelarią cmentarza.
  • Informujemy, że parafia i administracja nie odpowiada  za kradzieże dokonane na cmentarzu.
  • Każdy kto posiada grób, kwaterę na cmentarzu powinien zarejestrować go w kancelarii cmentarza, gdzie otrzyma stosowny dokument potwierdzający własność grobu. Jeśli ktoś tego nie zrobił, prosimy to uczynić do 30 listopada bieżącego roku.   W celu porządkowania cmentarza są stopniowo przyklejane karteczki do pomnika z informacją o konieczności rejestracji.
  • Na grobach, które nie mają tablic informujących, kto w nich spoczywa oraz na grobach zaniedbanych i opuszczonych zostały postawione tabliczki z informacją: „Grób przeznaczony do ponownego pochowku”. Serdecznie prosimy o zainteresowanie się tymi grobami. Jeżeli nikt w najbliższym czasie nie zgłosi się w sprawie tych opuszczonych i zaniedbanych grobów, to zostaną one przeznaczone do ponownego pochowania zmarłych.
  • Wszystkim odwiedzającym cmentarz w Garwolinie

przypominamy, że bramy cmentarza są otwarte

 do 8 listopada w godzinach od 7.00 do 21.00;

zaś od 9 listopada do 31 marca w godz. od 7.00 do 18.00.

 

Ks. Stanisław Szymuś -

dziekan dekanatu garwolińskiego

<<< Powrót
Dodano: 30 Październik 2020
Odwiedzin: 126764