Być Bliżej - włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne

Czy wiesz co to jest pętla indukcyjna? Do czego służy i komu pomaga? Wiele osób, a zwłaszcza osób starszych nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Jest to  nowoczesne urządzenie techniczne które w najbardziej przyjazny, efektywny i uniwersalny sposób umożliwia osobom z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym uczestniczyć w pełni we wszelkiego rodzaju wydarzeniach religijnych, społecznych i kulturalnych. Takie urządzenie zostanie zainstalowane w garwolińskiej Kolegiacie. Koordynatorem projektu „Być bliżej - włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne”, realizowanego w ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" i współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego jest proboszcz parafii ks. Stanisław Szymuś.

Głównym celem projektu jest zorganizowanie cyklu regionalnych wydarzeń kulturalno- społecznych dla osób niepełnosprawnych i innych uczestników. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi, propagowanie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również promowanie twórczości osób niepełnosprawnych i łagodzenie negatywnych skutków pandemii. W ramach wsparcia i ułatwienia dostępności w wydarzeniach artystycznych i religijnych osobom niepełnosprawnym, w szczególności słabosłyszącym w zabytkowej Kolegiacie zamontowana zostanie stała pętla indukcyjna.

Wszyscy mamy świadomość, że  żyjące wśród nas osoby niepełnosprawne nie mogą z wielu względów w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i religijnym. Doświadczają  wiele trudności i ograniczeń spowodowanych dysfunkcja fizyczną i wynikającą z niej nieporadność lub marazm psychiczny. Spotykają się z izolacją i społecznym wykluczeniem. Jednak bardzo często powodem społecznej alienacji jest duże niezrozumienie potrzeb tych ludzi i brak świadomości o sposobach ich zaspokajania. Pozostawieni sami w sobie nie znajdują motywacji do rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Wraz w wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności sprzężonych: np. kłopoty ze wzrokiem, ze słuchem i z poruszaniem się jednocześnie, w różnym stopniu nasilenia dla każdego z tych schorzeń. Stąd konieczność kompleksowego podejścia do zagadnienia niepełnosprawności i pomysł na zainstalowanie w garwolińskiej Kolegiacie pętli indukcyjnej wspomagającej działanie aparatów słuchowych i implantów ślimakowych. Głos, który docierać będzie do aparatów słuchowych pozbawiony będzie zbędnych dźwięków i stanie się lepiej słyszalny i rozumiany. Pętla indukcyjna to urządzenie, na wskroś nowoczesne i podnoszące jakość życia osób niepełnosprawnych. Trzeba jednak pamiętać, że bez empatii i ludzkiej życzliwości żadne urządzenie, nawet najdoskonalsze, nie dokona cudu. Potrzebne  są ludzkie działania, które pozwolą bardziej przybliżyć społeczeństwu problemy życia osób z różnego rodzaju dysfunkcjami zdrowotnymi. Jest konieczność wzajemnego poznania się. I temu będą służyły różnego rodzaju regionalne wydarzenia kulturalno-społeczne i religijne.

Spotkania integracyjne, koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA, papieski spektakl słowno- muzyczny z udziałem gwiazd muzyki operowej  będą miały za zadanie zintensyfikować działania związane z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi. Podniesie  to świadomość zdrowej części społeczeństwa pracy na rzecz takich osób. Szczególne znaczenie będzie miało spotkanie z Jankiem Melą, który pomimo ogromnych trudności zdrowotnych realizuje swoją pasję podróżniczą i społecznikowską. Opowie jak szukać w sobie inspiracji do pokonywania trudności. W trakcie realizacji tych wydarzeń osoby niedosłyszące będą miały szanse na większą dostępność i poprawę słyszalności, dzięki zainstalowaniu pętli indukcyjnej. Ukoronowaniem poznania tego innego świata będzie wystawa twórczości osób z niepełnosprawnością „MÓJ ŚWIAT”, która zostanie zaprezentowana w przestrzeni publicznej naszego miasta. Poprzez prace artystyczne dostrzec będziemy mogli najgłębsze pragnienia ludzi żyjących inaczej– podkreśla inicjator projektu ks. Stanisław Szymuś.

Do projektu zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego, osoby zamieszkałe na terenie powiatu garwolińskiego, otwockiego, mińskiego lub siedleckiego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, a także ich opiekunów lub osoby towarzyszące. Ze względu na integracyjny charakter działań bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie grupa min. 40 osób, w tym min. 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby niepełnosprawne wraz opiekunami zamieszkujące na terenie gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich według kolejności zgłoszeń, w drugiej osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z gmin miejskich zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach, które odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa. Realizację projektu będą wspierać wolontariusze z Klubu Seniora w Garwolinie oraz  Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Dorosłych osób niepełnosprawnych „SPORTOWA”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania i wypełnienia karty zgłoszenia. Karty zgłoszeniowe można składać do dnia 19 września 2021 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy parafii przemienienie@parafiagarwolin.pl, przesłać tradycyjną pocztą na adres ul. Staszica 11 08-400 Garwolin lub złożyć w kancelarii parafialnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Terminy poszczególnych wydarzeń podamy wkrótce.

 

<<< Powrót
Dodano: 10 Wrzesień 2021
Odwiedzin: 135653