Pasterka w naszej świątyni

 

Pasterka to pierwsza Eucharystia Bożego Narodzenia. Upamiętnia ona czuwanie
modlących się w Betlejem pasterzy, którzy wyczekiwali narodzin Jezusa.
Otwiera ona oktawę liturgicznych obchodów związanych z tajemnicą Wcielenia,
czyli przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury i przyjścia na świat.

O godz. 23.00 została odprawiona Godzina Czytań, której przewodniczył ks. Grzegorz.

Przed rozpoczęciem Eucharystii w uroczystej procesji
została wniesiona figurka Dzieciątka Jezus i złożona w naszej parafialnej stajence.Zanim dokona się sakramentalne uobecnienie Twoich narodzin, śmierci i zmartwychwstania
podczas Mszy św., składamy Twoją, Jezu, figurę w żłóbku. Będzie ona przypominać,
że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” oraz że światło nocy betlejemskiej
skutecznie rozprasza mroki ludzkich serc i czyni je świętymi.
Niech doświadczenia tej nocy ożywią naszą miłość do Chrystusa, „który nam się narodził”.
Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił
ks. Prałat Ryszard, proboszcz naszej parafii.
Śpiew w czasie pasterki animował chór parafialny i schola młodzieżowa.
Na zakończenie liturgicznego spotkania ks. Proboszcz złożył wszystkim życzenia.
W tym roku Msza św. Narodzenia Pańskiego odprawiona o północy w naszym kościele
miała nowy element – na zakończenie
kapłani dzielili się z wiernymi opłatkiem i składali życzenia
.Życzenia ks. Proboszcza podczas Pasterki i dzielenie się opłatkiem
<<< Powrót
Dodano: 25 Grudzień 2013
Gimnazjum NR 6 - Pasterka w naszej świątyni
Odwiedzin: 136638